" بدون عنوان


خدایا واقعا جواب تلاش هام این بود؟!
خدایا! حتی موقعی که بیشتر از هروقت دیگه دلم می خواست بمیرم قوی بودم و پیگیر درمانم شدم تا برسم به امروز؟! به امروز که با بغض تو خیابون راه برم و بهت بگم: این بار دیگه واقعا دلم می خواد بمیرم؟!!!
به این که نهارمو با بغض بخورم و مجبور باشم بیش از همیشه همه چی رو بریزم تو خودم؟!
به این که حتی یه نفر نباشه که بتونم باهاش حرف بزنم؟!
واقعا باید به اینجا می رسیدم؟!
این شوخیه یا جدی؟!
امتحانته یا سرنوشتمه؟!
می شه مهربون تر باشی؟!

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها